Η εταιρεία μας αναπτύσσει δραστηριότητα με μοναδικό σκοπό να συνδράμει τους εντολείς στην επίτευξη των στόχων τους, παρέχοντας εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες υψηλής ποιοτικής στάθμης.

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων

Το Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων είναι στο επίκεντρο της δραστηριότητας του γραφείου μας.
Η τήρηση των οικείων κανόνων είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Ειδικότερα, υπό τις τρέχουσες συνθήκες των πολύ σημαντικών και εκτεταμένων αλλαγών στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων, αλλά και της εντατικοποίησης του ελέγχου των αναθέσεων, η ανάγκη για πραγματικά εξειδικευμένη νομική καθοδήγηση είναι ακόμη πιο κρίσιμη. Η εξειδίκευση και η ευρεία πρακτική μας εμπειρία καλύπτει όλο το φάσμα των σχετιζόμενων με την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων ζητημάτων.

Προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες στους συμμετέχοντες σε διαγωνιστικές διαδικασίες:

  • σε ζητήματα αντιδικιών σε διοικητικό επίπεδο ενώπιον των αναθετουσών αρχών και των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, όπως επίσης και ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε δικαστικό επίπεδο ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και το χειρισμό προδικαστικών προσφυγών ή και εν γένει ενδικοφανών μέσων ασκούμενων κατά των αναθετουσών αρχών, αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, όπως επίσης και καταγγελιών ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • επί ειδικών θεμάτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή σε διαδικασίες διαγωνισμών -όπως κατά την προετοιμασία υποβολής των προσφορών- ή την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και
  • επί ζητημάτων στρατηγικής διαχείρισης της συμμετοχής στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού, όπως επί θεμάτων αφορούντων στη διαμόρφωση των όρων και στην κατάρτιση των συμφωνητικών μεταξύ υποψηφίων αναδόχων και υπεργολάβων, των συμφωνιών σύστασης κοινοπραξίας μεταξύ των κοινοπρακτούντων και των απαιτούμενων δεσμευτικών πράξεων σε περιπτώσεις «δάνειας εμπειρίας».

Υποστηρίζουμε τις αναθέτουσες αρχές:

  • στην κατάρτιση και θέσπιση των κανονισμών και των πράξεων συμμόρφωσης με τους ειδικότερους όρους, απαιτούμενους για την εκτέλεση έργων συγχρηματοδούμενων από ευρωπαϊκά ή και εθνικά προγράμματα, όπως ιδίως για την έκδοση διαχειριστικής επάρκειας για την υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ,
  • στη στρατηγική διαμόρφωση και διάρθρωση όλων των σταδίων μιας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης και στην εκπόνηση διαγραμμάτων ροής ενεργειών,
  • στην προετοιμασία και σύνταξη των εγγράφων του διαγωνισμού,
  • επί περίπλοκων νομικών ζητημάτων που σχετίζονται με τους όρους και προϋποθέσεις του δικαιώματος συμμετοχής και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής,
  • επί σύνθετων θεμάτων που αφορούν στην αξιολόγηση των προσφορών,
  • στην απάντηση ερωτημάτων που τίθενται από τους ενδιαφερόμενους πριν από την υποβολή των προσφορών, στο χειρισμό και κατάρτιση των πρακτικών επί των ενστάσεων, προδικαστικών προσφυγών ή άλλων ενδικοφανών μέσων που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες,
  • επί ζητημάτων που ανακύπτουν στο στάδιο της σύναψης της σύμβασης ή/και κατά την παρακολούθηση της υλοποίησης μιας σύμβασης.
Home Εξειδίκευση Τομείς Δικαίου Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων

Επικοινωνια

Διεύθυνση:
Πινδάρου 7, 10671 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ.: 211 770 0 670
Fax: 211 770 0 671
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Βρειτε μας επισης

Διευθυνση

1

Πινδαρου 7, 10671 Αθηνα Ελλαδα

Τηλ: 211 7700670, Ε-mail: [email protected]